Privatlivspolitik for skydeafdeling

Privatlivspolitik i Firmaidræt Tønder Skydning:

Seneste opdatering af Privatlivspolitikken for skydeafdeling 11.07.2018


Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Dataansvar Skydeafdeling

Firmaidræt Tønder skydning er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivning.

Dataansvarlig for Firmaidræt Tønder Skydning er Formand Knud Boysen

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:

Kontaktoplysninger:


Kontaktperson: Knud Boysen

Adresse: Strucksalle 46 B.

Tlf: 20922067

Mail: strucksalle46b@gmail.com

Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger:

Almindelige personoplysninger:
Registrerings- og kontaktoplysninger så som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefon, fødselsdato,    e-mailadresse

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

Foreningen er pålagt at behandle ansøgninger for medlemmer i henhold til våbenlovgivningen.

  • SKV registrering hos politiets våbenregistrering:
    Ejer våben, håndtering og benyttelse af egne og forenings våben i forening.
  • SKV ansøgninger til politiets våbenregistrering foretages på særlig SKV formularer som udfyldes og underskrives af ansøger og formand for forening som der søges SKV godkendelse til, hvorefter ansøgning bliver sendt videre til Politiets våbenregistrering til behandling.

Opbevaring af personoplysninger der er tillagt en højere grad af beskyttelse, vil blive opbevaret under lås,
hvortil kun formanden har adgang.