Update Generalforsamling 2021

26. maj 2021

Tid og sted for Generalforsamling 2021

Så er forsamlingsrestriktionerne hævet så meget, at vi kan afholde vores generalforsamling 2021.

Det bliver tirsdag den 22. juni 2021 kl. 19.00 i Tønderhallerne - mødelokale 2.

Dagsorden:

1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
2. Valg af dirigent.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Indkomne forslag.
6. Orientering om næste års budget.
7. Valg i henhold til vedtægterne.
8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt
i hænde senest 14 dage før mødet.

Af hensyn til servering vil vi gerne vide, hvor mange der kommer, så man bedes tilmelde sig senest søndag den 20. juni til formanden ole.dam1@gmail.com eller sekretæren ninnac@webspeed.dk