Ny dato for Generalforsamling 2020

29. maj 2020

Vi holder nu generalforsamling

Under forudsætning af, at myndighederne åbner op for at flere kan forsamles, indkalder Firmaidræt Tønder hermed til generalforsamling mandag den 29. juni 2020 kl. 19.00.

Dagsorden:

1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
2. Valg af dirigent.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Indkomne forslag.
6. Orientering om næste års budget.
7. Valg i henhold til vedtægterne.
8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt
i hænde senest 14 dage før mødet.

Af hensyn til servering og lokalebooking, vil vi gerne vide, hvor mange der kommer, så man bedes tilmelde sig senest fredag den 19. juni til formanden ole.dam1@gmail.com eller sekretæren ninnac@webspeed.dk

Alle tilmeldte får derefter besked om, hvor generalforsamlingen finder sted.