Generalforsamling 2024

25. februar 2024

Tid og sted

Firmaidræt Tønder inviterer til generalforsamling:

Torsdag den 21. marts 2024 kl. 18.00

Mødelokale 2 i Tønderhallerne, Sønderlandevej 4-6, 6270 Tønder

Dagsorden:

1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
2. Valg af dirigent.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Indkomne forslag.
6. Orientering om næste års budget.
7. Valg i henhold til vedtægterne.
8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt
i hænde senest 14 dage før mødet.

Af hensyn til servering vil vi gerne vide, hvor mange der kommer, så man bedes tilmelde sig senest søndag den 17. marts til formanden ole.dam1@gmail.com eller sekretæren ninnac@webspeed.dk