Generalforsamling 2023

27. februar 2023

Tid og sted

Firmaidræt Tønder inviterer til generalforsamling:

Onsdag den 22. marts 2023 kl. 19.00

Mødelokalet på Vandrehjemmet - Danhostel, Sønderport 4, Tønder

Dagsorden:

1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
2. Valg af dirigent.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Indkomne forslag.
6. Orientering om næste års budget.
7. Valg i henhold til vedtægterne.
8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt
i hænde senest 14 dage før mødet.

Af hensyn til servering vil vi gerne vide, hvor mange der kommer, så man bedes tilmelde sig senest fredag den den 17. marts til formanden ole.dam1@gmail.com eller sekretæren ninnac@webspeed.dk