Generalforsamling 2022

21. februar 2022

Dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen

Firmaidræt Tønder inviterer til generalforsamling:

Tirsdag den 29. marts 2022 kl. 18.00 i Tønderhallerne - mødelokale 5.

Dagsorden:

1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
2. Valg af dirigent.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Indkomne forslag.
6. Orientering om næste års budget.
7. Valg i henhold til vedtægterne.
8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt
i hænde senest 14 dage før mødet.

Af hensyn til servering vil vi gerne vide, hvor mange der kommer, så man bedes tilmelde sig senest torsdag den den 24. marts til formanden ole.dam1@gmail.com eller sekretæren ninnac@webspeed.dk