Generalforsamling 2021

12. marts 2021

Generalforsamling 2021 når det bliver muligt

Generalforsamlinger i Firmaidræt Tønder skal normalt afholdes inden udgangen af marts måned. Men med de nuværende begrænsninger i deltagerantal pga. Covid-19, udsættes generalforsamlingen 2021 til et tidspunkt, hvor det bliver muligt at mødes. Ligeledes afventer vi åbningen af Tønder Medborgerhus.