Generalforsamling 2020

16. februar 2020

Generalforsamling tirsdag den 24. marts 2019 kl. 19 i Tønder Medborgerhus

Firmaidræt Tønder indbyder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 24. marts kl. 19.00 i Tønder Medborgerhus, Østergade 63.

Dagsorden:

1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
2. Valg af dirigent.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Indkomne forslag.
6. Orientering om næste års budget.
7. Valg i henhold til vedtægterne.
8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt
i hænde senest 14 dage før mødet.

Af hensyn til servering, vil vi gerne vide, hvor mange der kommer, så man bedes tilmelde sig senest fredag den 20. marts til formanden ole.dam1@gmail.com eller sekretæren ninnac@webspeed.dk