Generalforsamling 2019

23. februar 2019

Generalforsamling onsdag den 20. marts 2019 kl. 19 i Tønder Medborgerhus

Firmaidræt Tønder indbyder hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 20. marts kl. 19.00 i Tønder Medborgerhus, Østergade 63.

Dagsorden:

1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
2. Valg af dirigent.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Indkomne forslag.
6. Orientering om næste års budget.
7. Valg i henhold til vedtægterne.
8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt
i hænde senest 14 dage før mødet.

Af hensyn til servering, vil vi gerne vide, hvor mange der kommer, så man bedes tilmelde sig senest fredag den 15. marts til formanden ole.dam1@gmail.com eller sekretæren ninnac@webspeed.dk