Generalforsamling 2018

26. februar 2018

Generalforsamling den 26. marts 2018 kl. 19.00 i Bredebro Idrætscenter

Firmaidræt Tønder indbyder hermed til ordinær generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 i Bredebro Idrætscenter. Det foregår i lokalerne ved skydebanerne.

Dagsorden:

1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
2. Valg af dirigent.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Indkomne forslag.
6. Orientering om næste års budget.
7. Valg i henhold til vedtægterne.
8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt
i hænde senest 14 dage før mødet.

Af hensyn til servering, vil vi gerne vide, hvor mange der kommer, så man bedes tilmelde sig senest onsdag den 21. marts til formanden ole.dam1@gmail.com eller sekretæren ninnac@webspeed.dk